Zawartość

 

Najnowsze
MEDIA SPOŁECZNOŚCIOWE
facebook twitter rss
Poradnik gospodarowania odpadami
Menadżer produktu

Przez gospodarowanie odpadami rozumie się zbieranie, transport, przetwarzanie odpadów, łącznie z nadzorem nad tego rodzaju działaniami, jak również późniejsze postępowanie z miejscami unieszkodliwiania odpadów oraz działania wykonywane w charakterze sprzedawcy odpadów lub pośrednika w obrocie odpadami.

Niezawodnym partnerem, w codziennej pracy przy tych czynnościach, jest: Poradnik gospodarowania odpadami on-line.

Poradnik w wersji on-line zapewnia dostęp do bieżących zmian i regulacji dotyczących gospodarowania odpadami oraz pomoże przy prowadzeniu wymaganej dokumentacji.

Publikacja została stworzona przez zespół ekspertów branżowych. Wszyscy autorzy to specjaliści z dziedziny gospodarki odpadami, będący pracownikami: Ministerstwa Środowiska, Politechniki Warszawskiej, Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska, Banku Ochrony Środowiska oraz firm i instytucji związanych z ochroną środowiska.

Abonament 12 miesięcy   Abonament 3 miesiące

 

Ostatnio dodane zagadnienia:

  • Nowelizacja ustawy wrakowej 
  • Obowiązki posiadacza odpadów oraz te związane z uzyskaniem pozwoleń i decyzji na wytwarzanie odpadów

  • Wykorzystanie odpadów w świetle polskiego prawodawstwa

  • Warunki unieszkodliwiania zakaźnych odpadów medycznych

  • Rekultywacja składowisk odpadów

  • Obowiązki w zakresie działań prowadzących do odzysku i unieszkodliwiania odpadów
 

Używamy plików cookie, żeby ciągle poprawiać jakość witryny.
Dowiedz się więcej.